Programy - Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RATOWNIKIEM - Program autorski Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach od 2005 roku organizuje autorski turniej I pomocy przedmedycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych pod hasłem „I Ty możesz zostać ratownikiem”.

          

Współorganizatorami turnieju są:  

- Małopolskie Kuratorium Oświaty – Delegatura w Wadowicach

- Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach

- Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Ziemi Wadowickiej

- Urzędy Gmin i Gimnazja z terenu pow. wadowickiego

 

            Głównym celem tego turnieju jest nie tylko wyposażenie młodzieży szkolnej w zasób wiedzy i umiejętności  z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, ale również propagowanie właściwych zachowań oraz podnoszenie świadomości i umiejętności niezbędnych do ratowania życia ludzkiego. Jest to również działanie ukierunkowane na prospołeczne zachowania młodzieży, zagospodarowanie czasu, działania alternatywne do przemocy i agresji, oraz propagowanie wśród młodzieży zasad poszanowania prawa.

 

            Inicjatywa podnoszenia poziomu wiedzy z zakresu pierwszej pomocy wyszła od samych uczniów, którzy na podstawie własnych, czasami traumatycznych przeżyć związanych z ratowaniem życia ludzkiego niejednokrotnie zgłaszali nauczycielom, dyrektorom szkół zapotrzebowanie na tego rodzaju zajęcia.

Ponadto młodzież szkolna została zachęcona do podnoszenia swoich umiejętności z ratownictwa medycznego dzięki organizowanym praktycznym ćwiczeniom z użyciem fantoma .

Według wypowiedzi uczniów tego rodzaju zajęcia głęboko zapadają w pamięć i z pewnością są bardziej pożyteczne niż sam przekaz teoretyczny.

Taka postawa zmobilizowała nas jako policję do działania i nasunęła pomysł zorganizowania działań profilaktycznych na szerszą skalę. Zainicjowany przez nas turniej jest jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem organizowanym przez policję w województwie małopolskim.

 

Turniej składa się z trzech etapów:

 

1. Etap szkolny-  stanowi testowe indywidualne sprawdzenie wiadomości ucznia z zakresu pierwszej pomocy

2. E2. Etap międzyszkolny - składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

3. Etap powiatowy - etap składa się z trzech części: teoretycznej, praktycznej  i sztafety pierwszej pomocy.

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Data modyfikacji 28.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Malczyk
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Malczyk Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Malczyk
do góry