Kierownictwo KPP w Wadowicach - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownictwo KPP w Wadowicach

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach insp. Włodzimierz Warzecha

 

Urodzony w 1967 r. w Chrzanowie. Mieszka w m. Rudno gm. Krzeszowice, żonaty, troje dzieci. Jest absolwentem WSPol w Szczytnie i Akademii Świętokrzyskiej  w Kielcach.

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 roku w Komendzie  Rejonowej Policji w Chrzanowie od pionu prewencji, a następnie pionu kryminalnego.

W latach 1999-2004 pełnił funkcję Zastępcy Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach.

W latach 2004 – 2007 objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Krzeszowicach.

Kolejne lata 2007 – 2014 został powołany na stanowisko zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Olkuszu, gdzie nadzorował pion kryminalny,
a w lutym 2014 r. postał powołany na stanowisko Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu.

Od 20 grudnia 2016 r. zajmuje stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.
 

 

Kompentencje Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach

Rozpoznawanie i eliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi, porządku publicznego lub bezpieczeństwa powszechnego.

Zwalczanie przestępstw oraz innych czynów zabronionych stanowiących w skali powiatu  zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi oraz mienia.

Sprawowanie zwierzchniego nadzoru w stosunku do podległych jednostek Policji i komórek organizacyjnych na obszarze powiatu.

Podejmowanie decyzji o koncentracji sił i środków z obszaru powiatu i o kierowaniu tymi siłami.

Wykonywanie poleceń Starosty, określonych w ustawach.

Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach.

Tworzenie na terenie powiatu, w razie potrzeby, w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim Policji, komisariatów i postrunków Policji.

Nadzoruje i koordynuje działania podległych jednostek i komórek organizacyjnych.

Współdziałanie z organami administracji państwowej, samorządów, organizacjami społecznymi i instytucjami w tym zwłaszcza prowadzącymi działalność kontrolną w zakresie zapobiegania naruszeniu porządku prawnego, a także zjawiskom kryminogennym.

 

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach mł. insp. Robert Michna

 

Urodzony w 1979 roku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W 2008 roku ukończył studnia podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim, z zakresu Zarządzania i Umiejętności Menedżerskich.

Służbę w Policji rozpoczął w 1998 roku. Wieloletni funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji w Katowicach, Bielsku- Białej i Krakowie, gdzie m. in. pełnił funkcję zastępcy naczelnika Wydziału do walki z Przestępczością Zorganizowaną krakowskiego Zarządu.

 
1 lipca 2014 roku został Naczelnikiem Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Od 1 października 2014 do lutego 2017  roku pełni funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie. 11 listopada 2015 roku decyzją Komendanta Głównego Policji mianowany na stopień młodszego inspektora policji.

Z dniem 31 marca 2017 r. powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Brązową Odznaką "Zasłużony Policjant".

 

Kompetencje I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wadowicach

Analizowanie zjawisk kryminogennych oraz nadzór nad tworzeniem i wdrażaniem programów prewencyjnych  ukierunkowanych na zapobieganie przestępczości

Organizowanie i koordynowanie zadań związanych z realizacja prowadzonych na obszarze powiatu akcji policyjnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

Organizowanie i prowadzenie działań porządkowo ochronnych oraz czynności ratowniczych w razie wystąpienia klęsk żywiołowych, katastrof oraz awarii technicznych

Organizacja i prowadzenie działań pościgowych i blokadowych.

Organizowanie i koordynowanie czynności działalności rozpoznawczej, profilaktycznej i wykrywczej związanej ze ściganiem przestępstw.

Koordynowanie poszukiwań osób i rzeczy oraz identyfikacji osób i zwłok

Organizacja i nadzór nad wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw i sprawnego wykrywania ich sprawców, współdziałając w tym zakresie z innymi jednostkami policji.

Metryczka

Data publikacji 16.11.2015
Data modyfikacji 03.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mamcarczyk Jarosław
Osoba udostępniająca informację:
Mamcarczyk Jarosław Wydział Wspomagający
Osoba modyfikująca informację:
Mamcarczyk Jarosław
do góry