Ewidencje i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Prowadzone rejestry, ewidencje dot. spraw publicznych
oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych
w poszczególnych komórkach organizacyjnych
Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach

 

Wydział Wspomagający Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach
L.p Nazwa prowadzonego rejestru / ewidencji Kiedy i gdzie jest dostępny  Kto wyraża zgodę na dostęp Czy jest publikowany, a jeśli tak to gdzie
1. Ewidencja ruchu osobowego

KPP w Wadowicach

7.30 - 15.30

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach nie publikowany
2. Ewidencja udostępnionych informacji publicznych

KPP w Wadowicach

7.30 - 15.30

Komendant Powiatowy Policji w Wadowicach nie publikowany

 

Metryczka

Data publikacji 26.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mateusz Malczyk
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Malczyk Wydział Wspomagający
do góry